Personalia

Purple Ideas is het bedrijf van Etienne Verlaat en Cor Meurs.

Etienne: Ik ben afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in 1991.  Daarna ben ik al sinds 1994 werkzaam op het vlak van gemeentefinanciën, waaronder ook in de functie van manager. Per juli 2007 ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben al geruime tijd geboeid door het denken in mogelijkheden, het ‘out of the box’ denken. Ik heb in 2008 en 2009 een opleiding tot coach gevolgd. Leergang 1 bij Nieuwe Dimensies en leergang 2 bij Als het Ware (met dezelfde docenten). Mensen blijven boeien, om mensen met een vraagstelling te begeleiden zodat zij weer perspectief zien, vind ik geweldig. In 2010 heb ik de creatief denken trainers-opleiding gevolgd bij de Academie voor innovatief trainen/Inspiration Company. Ik vind het prachtig om te zien dat door middel van eenvoudige 'tools' de creativiteit van mensen wordt geprikkeld.

Cor: In de afgelopen jaren heb ik verschillende functies bekleed bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum, waaronder organisatie- en communicatieadviseur en manager. Vanaf 2009 ben ik me ook meer gaan toeleggen op het coachen.  In mijn advieswerk stimuleer ik het denken over grenzen heen, buiten de geëigende kaders. Creëren vanuit de toekomst in plaats van het verleden, vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Bij mijn training en coaching ga ik uit van ieders kracht en potentie. Als je werkelijk kiest, is alles mogelijk, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert. Ik ga op onderzoek naar terugkerende patronen en onderliggende belemmerende overtuigingen. Om zo een leven te leiden, waar je van houdt.

 

Purple Ideas | Churchillweg 120 | 6706 AG Wageningen
T: 0317 - 411 771 | M: 06 - 10 88 88 26 | W: www.purple-ideas.com