Welkom!

Purple Ideas is een bedrijf waarbij het “denken in mogelijkheden”  centraal staat. Dit is denken buiten de kaders,  out of the box, in wat er allemaal (wel) mogelijk is, ook wel aangeduid met creatief denken. Wij zijn daarbij altijd op zoek naar de zogenaamde “Purple Ideas”.  Dat zijn ideeën die meer harmonie en geluk brengen. Dat kan betrekking hebben op persoonlijk vlak (hoe kan ik beter omgaan met mijn partner?), dat kan ook op bedrijfsmatig terrein zijn (hoe zetten wij een product in de markt?).  Vaak maken wij daarbij gebruik van de zogenaamde creatieve strategie (zie verderop).

In de linkerhersenhelft zit onze logica. In onze samenleving wordt daar sterk de nadruk opgelegd: we moeten goede cijfers halen voor wiskunde en taal. In onze rechterhersenhelft zit onze creativiteit en ons beeldend vermogen.  Wij vinden dat er meer balans kan zijn in onze samenleving in het gebruik van beide hersenhelften. Vandaar dat  wij nadrukkelijk een beroep doen op de rechterhersenhelft: wat zijn je dromen, je verlangens, wat voor beelden zie je? Aandacht  voor de rechterhersenhelft is geen doel op zich maar is een aanpak die meer resultaat en succes oplevert.  Zo kunnen nieuwe werelden  zich aandienen waar de klant in eerste instantie niet aan zou hebben gedacht: het “denken in mogelijkheden”.

Onze producten zijn:

  • Training
  • Coaching
  • Advies
  • Projectmanagement

                                                                                                                             

Purple Ideas | Churchillweg 120 | 6706 AG Wageningen
T: 0317 - 411 771 | M: 06 - 10 88 88 26 | W: www.purple-ideas.com